Fiat Lux

En katolsk blogg på svenska

onsdag, april 27, 2005

Idiotvänstern slår till igen

Hur många divisioner har påven? lär Stalin hånfullt ha frågat när man varnade honom för att förfölja Katolska Kyrkan. Dåtida människor som var vänsterorienterade attackerade Kyrkan genom att underskatta Hennes makt, idag gör man tvärtom.

"Det hade räckt med en nickning från påvestolen om att det är ok att använda kondomer, så skulle hundratusentals liv kunna räddas", skriver folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson idag i SvD:s brännpunkt. För det första tror han att påven på något sätt skulle ha befogenhet att ändra en objektiv morallag, för det andra så tror han att katoliker skulle bedriver vilda sexorgier som skapar epidemier och som skulle kunna stoppas om påvestolen ger "en nickning" angående kondomer .
De katoliker som lever enligt sin tro behöver knappast kondomer. Och de katoliker som inte lever efter tron ändrar knappast sitt levnadssätt beroende på vad påven säger.
En annan idiotkommentar är "Eller är det kanske så att de män som styr den katolska kyrkan uppfattar världen och tolkar Bibeln utifrån sin egen, mycket begränsade, erfarenhet av människors vardagsliv?"

Allas erfarenheter är väl begränsade, men Kyrkan har en erfarenhet på ca 2000 år, det är betydligt mer än socialdemokratin, alltså är deras erfarenhet mycket mer begränsad.
Det är dessutom fel att insinuera att Kyrkans ledare inte känner till de villkor människor lever under idag. Den förre påven Johannes Paulus II:s böcker och encyklikor var fulla med sådana insikter.

Kyrkan känner till problemen Morgan, Hon vill bara lösa de på ett sätt som inte kränker Guds vilja. Och sanningen är att tron inte kan vara en privatsak, att vara kristen medför konsekvenser, och man vill leva därefter.
Sekulära humanister kan säga vad de vill, men de kan inte stänga in Kyrkan i sakristian.
Detta är vår värld också och vi har också rätt att vara med och forma den.
Precis som socialdemokrater vill förbättra världen så vill vi katoliker också göra det. Skillnaden ligger i att vi inte skapar enkla och pragmatiska lösningar utan vi har ett annat perspektiv, Gud och Hans plan med bl a den mänskliga sexualiteten.
Det är med det här perspektivet som man ser människans sanna värdighet, medan personer som Morgan Johansson vill kränka den värdigheten genom att trivialisera den mänskliga sexualiteten med kondomer.

Det ska han ge sjutton i.

onsdag, april 20, 2005

Annuntio vobis gaudium magnum!

Habemus Papam!

Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum Josephum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger!
Qui sibi nomen imposuit: Benedictum Sextum Decimum!

Ja, det är sant, vi har en påve.
Ännu en herde har tagit rodret vid skeppet, och han kommer från Tyskland.
Kardinal Ratzinger är en man som är mycket skärpt, en avslappnad, mycket ödmjuk person som har stor erfarenhet, jag tror att han blir en bra påve.

Detta kommer som en kalldusch för alla liberaler som hoppades att Kyrkan skulle göra avkall på sina höga ideal, att anpassa Kyrkan till världens ideal, att vända kappan efter vinden.
Jag kan inte vara gladare än att de nu kanske börjar inse att Katolska Kyrkan inte tänker kohandla med trosskatten, kvinnor kommer aldrig att kunna vigas till präster, abort kommer aldrig att accepteras, och inte heller homosexuella relationer.

Det är dock inte lätt att efterträda en påve som Johannes Paulus Den Store.
Så vi får be att Benediktus XVI efter bästa förmåga leder den hjord som Gud nu har anförtrott honom. Men främst av allt, låt oss jubla och vara glada.

Förresten, vill ni veta mer om den nye påven så föreslår jag boken "Salt of the Earth".

måndag, april 18, 2005

Veni Creator Spiritus

Konklaven har börjat, de troende i hela världen väntar nu spänt på att kardinalerna ska välja en ny herde. Dock har den första valomgången gått utan resultat, svart rök. Fast ingen väntade sig att man skulle lyckas välja någon redan på första dagen.
Kardinal Ratzinger påminde innan konklaven att de inte får låta sig påverkas av tidsandan(Zeitgeist), de måste förbli trogna mot Kristi budskap.
16.30 idag tågade de in i Sixtinska kapellet till "Veni Creator Spiritus"(Kom SkaparAnde).
Det måste vara Den Helige Ande som verkar i denna konklaven, vi måste be att kardinalerna öppnar sig för Andens ingivelser.

onsdag, april 06, 2005

Äntligen en vettig röst i mediabruset

Marie Söderqvist har i sin senaste krönika fått in ännu en fullträff.
Jag har blivit trött på alla som gör en halvhjärtad hyllning till påven Johannes Paulus Den Store samtidigt som de kritiserar hans "förfärliga" åsikter. Men nu har någon äntligen skrivit det jag har velat ska skrivas:

Påven var alltså en karismatisk man, men med förfärliga åsikter om man ska tro den samlade svenska mediebeskrivningen – med några få undantag.Men då har man missat hela poängen med katolska kyrkans främste företrädare. Karol Wojtyla blev en stor påve just på grund av att han stod för de åsikter som katolska kyrkan har haft i årtusenden. Han försökte inte bli populär genom att anpassa sig till samtiden. Han trodde inte att katolska kyrkans väg till framgång låg i att börja prata om värdet av att höja HBT-kompetensen (kunskapen om homo-, bisexuella och transor) eller att börja omfamna RFSU-värderingar (Riksförbundet för sexuell upplysning).

Detta har hon helt rätt i. Påven skulle aldrig ha blivit så stor om han hade mesat till sig, och varit det sekulariserade samhällets nickedocka. Påven stod för det som är rätt, även om han fick skit för det, och skit fick han i överflöd. Han hade inte samma cyniska och pragmatiska syn som de flesta av hans kritiker har. Utan han förkunnade alltid människans sanna värde med utgång från evangeliet.
Den fullständiga krönikan kan läsas här

måndag, april 04, 2005

En hjälte har åkt hem

Katolska Kyrkan är utan herde, vi sörjer den helige faderns bortgång.
Han var i sanning en stor man, Kristi ställföreträdare, som alltid kämpade för det absoluta människovärdet. Vissa berömde honom för det samtidigt som de kritiserade hans ställning(som inte bara är hans, utan hela Kyrkans) mot aborter, preventivmedel och homosexuella relationer för att bara ta upp de typiska exemplen. De förstår inte att de båda sakerna måste gå ihop, men de ser det inte för att de inte förstår människans sanna värdighet som Guds barn.
Han kämpade alltid mot de onda strukturer som fanns i världen, nazismen som ung, kommunismen som biskop, samt den aggresiva sekulariseringen och materialism som existerar i våra dagar som påve.

Hans värme, hans skarpa intellekt och djupa fromhet kommer aldrig att glömmas och få kan nog bestrida att Johannes Paulus II är en av de största påvarna som Kyrkan har haft. Låt oss därför be att näste påve lyckas följa det spår som Johannes Paulus den store gick när han vandrade i fiskarens skor. Låt mig till slut kommentera nånting jag läste igår, en hög pamp(inte säker på ordvalet) från RFSU som kritiserade påven för att han gjorde politik av sin övertygelse. Jag säger än sen då? Allt vad man gör är politik, han gjorde inte mindre politik än vad RFSU-kvinnan gör, så vad hon sade var bara hyckleri.

Det var inte många som skällde på påven när han kritiserade t ex Irakkriget. Nej, vad hon reagerade på är att han är mot aborter, preventivmedel, och andra saker som främjar promiskuitet, något som bl a RFSU verkar för. Men påven dansade aldrig efter den politiskt korrekta samhällets pipa, och tacka Gud för det, och må nästa påve vara lika djärv.