Fiat Lux

En katolsk blogg på svenska

söndag, juli 18, 2010

Kommentar till "den nya skandalen"

Det har pratats mycket den senaste tiden om det nya dokumentet som Heliga Stolen(inte "Vatikanen"! När ska svenska journalister fatta!?) har gett ut, Normae de gravioribus delictis(Normer angående värre brott).Man skulle tro att de flesta skulle reagera positivt på detta dokument då den innehåller reformer som gör det enklare att avsätta präster som har utnyttjat minderåriga sexuellt.Istället hänger man upp sig på något som egentligen inte är nyheter. S.k. prästvigning av kvinnor har alltid varit ett brott mot själva ämbetsvigningens sakraments natur(som att t ex ta en konsekrerad hostia, slänga den i marken och stampa på den), liksom har det alltid varit förbjudet ur ett kyrkorättsligt perspektiv.

Den som besvärar sig att endast ta en titt på dokumentet märker att de inte alls "likställer" sakramentala brott(simulerad prästvigning av kvinnor) med moraliska brott(präster som har sexuellt utnyttjat minderåriga), i dokumentet finns de rentav i olika kategorier, att kalla dem likställda kan endast vara resultatet av en tendentiös läsning. Dokumentet är en kyrkorättslig(eller kanonisk) reglering, vilka brott som ska hanteras av den Heliga Stolen, till skillnad från andra brott som hanteras av biskopen vars stift brottet har begått(i kanonisk kontext kallas han ordinarie, vilket ioförsig inte nödvändigtvis är en biskop, men det går jag inte in på här, det är inte relevant i sammanhanget). Bland de brotten ingår de av moralisk art som jag har nämnt ett exempel på, men även sorten som kränker sakramenten, som jag också har ett exempel på. Ingenstans kan man se någon typ av rangordning på de "mer allvarliga brott". I en sekulär lagstiftning kan både knarksmuggling och mord ses som mer allvarliga brott, det betyder inte att det är lika allvarliga brott. Det här är inget annat än ännu ett försök att smutskasta Kyrkan, t om när hon har tagit viktiga steg till att ta bort den smuts som faktiskt existerar och som påven Benedikt XVI talade om på Långfredagen 2005.

Istället ger SvD utrymme till "Charlotte Therese" att kommentera saken på detta felaktiga sätt samtidigt som hon för sin personliga agenda. Hon menar nämligen att lösningen på problemet med utsatta minderåriga är just vigning av kvinnor till präster. Då de teologiska och historiska argumenten är undermåliga så återstår väl inget annat än pragmatiska argument. Men även detta argument duger inte, det finns nämligen många exempel på kvinnor som förgripit sig på minderåriga. I USA har man uppmärksammat hur den nationella institutionen för kvinnliga ordnar Leadership Conference of Women Religious(LCWR) har ignorerat offer för övergrepp av ordenssystrar samt inte tagit tag i problemet på samma sätt som många stift har gjort(det här är förresten samma organisation i USA som Heliga Stolen utreder pga heterodoxi och som Charlotte Therese har tagit i försvar).Jag tror nog att det är fler män än kvinnor som begår den sortens brott, rent procentuellt. Det betyder inte att antalet kvinnor som gör det är en försumlig siffra, det finns nog också ett mörkertal, den kan vara stor. Argumentet är simplistiskt och verkar inte i första hand vara driven av omsorg för sexuella offer.

Min inställning har alltid varit att jag välkomnar diskussion och konstruktiv kritik angående Kyrkans problem med präster och andra som begår sexuella övergrepp. En sådan diskussion försvåras när olika parter ständigt envisas med att föra sin egen agenda, och det är synd, för då kommer vi ingenvart.

Links: Normae de gravioribus delictis
Fader Z:s kommentar till dokumentet.
LCWR cover up.