Fiat Lux

En katolsk blogg på svenska

måndag, november 20, 2006

Semper Virgo

Jag tror de flesta kristna accepterar läran om att Maria var oskuld när hon blev gravid med Jesus, att det rörde sig om en övernaturlig befruktning. Dock så är det förvånansvärt många som förkastar läran om att hon var och förblev oskuld även efter att hon fött Jesus, trots att detta tydligt har lärts ut genom tiderna alltifrån kyrkofäderna, ja t om Martin Luther och framåt bejakade denna lära. Endast på senare tid har detta på allvar ifrågasatts.Så låt oss därför kolla saken närmare:

Var Jungfru Maria oskuld hela livet ut?

1:a invändningen: Det verkar som att Maria inte förblev oskuld livet ut eftersom vi kan läsa i Matteusevangeliets första kapitel vers 25 att "Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son", syftandes på Josef, Marias man.Ordet "förrän" verkar indikera på att Maria och Josef i själva verket hade sexuella relationer efter Jesu födelse.

2:a invändningen: Den Heliga Skriften talar vidare upprepade gånger om "Herrens bröder", Jesus verkar alltså inte vara det enda barnet.

Å andra sidan: Vi läser i Lukasevangeliet hur förvånad Maria blir när hon av ängeln Gabriel får veta att hon skall bli havande och föda Jesus: "Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man"(Luk 1:34). En konstig sak att fråga med tanke på att hon var förlovad med Josef och säkert visste att man i ett äktenskap har sex och att det kan resultera med gravididet. En möjlig förklaring till hennes förvåning är att hon redan innan bestämde sig för att leva som oskuld, och därför blev förbryllad över att hon skulle föda barn.

Jag svarar: Det är omöjligt att utifrån Skriften allena avgöra denna fråga, eftersom vi endast har fragment av Marias liv(inte ens Jesu liv finns till fullo beskrivet i evangelierna), om man vill ha klarhet i denna fråga så får man precis som med andra läror vända sig till Traditionen. Många avskyr detta men sanningen är att det är denna Tradition som bevarat de läror som de kristna bekänner högt och har gett sina liv för. Det finns visserligen antytt i Skriften att Fadern, Sonen och Anden är Gudomliga och är relaterade till varandra, men det är genom koncilier vi vet att Gud är tre personer men bara en Gud. Treenighetsläran i dess fullständiga form finns inte att hitta i Bibeln.

Så förhåller det sig även med Maria, en fullare förståelse av hennes person har kommit på efterhand, precis som med resten av Uppenbarelsen så upptäcker vi ständigt djupare dimensioner ju mer vi reflekterar och mediterar över dessa mysterier. Och med Maria förhåller det sig så att eftersom hon är den som hörde Herrens ord och tog emot den i sitt sköte(Kristus är ju Ordet som blev kött) och sedan förde ut Kristus i världen så sågs hon väldigt tidigt som en symbol för Kyrkan som har precis samma syfte.Och just för att som Paulus beskriver det att den ogifta kvinnan tänker på vad som hör Herren till(Wilfrid Stinissen gör kopplingen mellan denna text och Maria, läs gärna mer om det i hans bok Maria i Bibeln - i vårt liv) , på att hon ska vara helig till kropp och själ(1 Kor 7:34), så blir Marias ständiga jungfrulighet både ett slående tecken för hur Kristi Kyrka är och ett lämpligt förhållningssätt för den som fullhjärtat följer Gud, den som säger "Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt."(Luk 1:38)

Svar på 1:a invändningen: Ordet "förrän" har översatts från ordet "heos" i den grekiska originaltexten. Det är ett ord som vill säga att inget hände inom en viss tidpunkt, det vill inte indikera att något hände efteråt. Ett exempel där detta ord "heos" tas upp är 2 Sam 6:23: "Och Mikal, Sauls dotter, fick inga barn så länge hon levde". Vi kan knappast anta att hon fick barn efter sin död.Så "förrän" i evangeliet är nog snarare till för att understryka att Josef inte var far till Jesus, jag tror att översättningen här(precis som på andra ställen i Bibeln) är dålig.

Svar på 2:a invändningen: I det arameiska och hebreiska språket har man samma ord för bror och nära släktingar. Trots att grekiskan har olika ord för som skiljer dessa åt så skrev t ex Septuagintans(GT på grekiska) författare ordet "adelphos"(bror) både för bröder och t ex kusiner, detta var alltså praxis bland grekisktalande judar. Därför bevisar texterna som talar om Herrens bröder ingenting om att Maria skulle ha fött fler barn.