Fiat Lux

En katolsk blogg på svenska

söndag, april 21, 2013

En diskussion om fyra punkter

Jag har återupplivat den här bloggen för att ge svar till en man som önskar vara anonym i diskussionsgruppen "Katoliker i Sverige lade ut fyra punkter som han menar är motsättningar mellan Andra Vatikankonciliet och tidigare påvars encyklikor samt Första Vatikankonciliet. Jag har tagit det på mig att visa att han har fel eftersom det är det katolska läroämbetets trovärdighet som står på spel. Jag har gett svar på den första punkten, den kommer att publiceras här inom kort tillsammans med en fortsatt diskussion av den punkten.

Den andra punkten, "Läran om Kyrkan såsom uttryckt i stycke 8 i konstitutionen 'Lumen gentium,' står i motsättning till Pius XII i 'Mystici corporis' och 'Humani generis.'" , förvånade mig mest eftersom jag var bekant sedan tidigare med de två förstnämnda dokumenten, som var obligatorisk läsning i mina teologiska studier.
Jag önskar att han kunde ha varit mer specifik med vad i Pius XII:s encyklikor som Lumen Gentium stycke 8 står i motsättning till. Men jag gissar att det är vad Pius XII uttrycker i "Mystici Corporis" och vad som han refererar tillbaka till i "Humani Generis", nämligen: "If we would define and describe this true Church of Jesus Christ - which is the One, Holy, Catholic, Apostolic and Roman Church - we shall find nothing more noble, more sublime, or more divine than the expression 'the Mystical Body of Christ'", där han identifierar Kristi mystiska kropp med Katolska Kyrkan med påven som dess synliga huvud. Somliga menar att "Lumen Gentium" har försvagat eller t om frångått den läran, i det här stycket:

"This is the one Church of Christ which in the Creed is professed as one, holy, catholic and apostolic, (12*) which our Saviour, after His Resurrection, commissioned Peter to shepherd,(74) and him and the other apostles to extend and direct with authority,(75) which He erected for all ages as "the pillar and mainstay of the truth".(76) This Church constituted and organized in the world as a society, subsists in the Catholic Church, which is governed by the successor of Peter and by the Bishops in communion with him,(13*) although many elements of sanctification and of truth are found outside of its visible structure. These elements, as gifts belonging to the Church of Christ, are forces impelling toward catholic unity."

En del tror att "subsists in"(subsistit in) är ett sätt att försvaga Pius XII:s identifiering av Kristi mystiska kropp(eller Kristi Kyrka) med Katolska Kyrkan och att formuleringen "many elements of sanctification and of truth are found outside of its visible structure" är ett sätt att säga att andra kristna grupper utgör Kristi mystiska kropp tillsammans med Katolska Kyrkan. Detta, emellertid, stämmer inte. Jag refererar till en artikel skriven av Karl Becker som analyserar konciliefädernas val av "subsistit in" istället för "est" eller "adest". Resultatet han kommer fram till är att det inte på något sätt går att tolka "subsistit in" som en motsättning till vad Pius XII tidigare skrev om Kristi mystiska kropp och den Katolska Kyrkan. Becker skriver att det inte finns någon officiell förklaring till varför man valde "subsistit in" istället för "est" eller "adest", men troligtvis  för att "subsistit in" är menad att betyda upprätthålls, dvs att Kristi mystiska kropp upprätthålls i den Katolska Kyrkan.

Som jag ser det, så vore det endast ett förtydligande av vad Pius XII sade. För även om Guds nåd verkar bland icke-katolska kristna("We have committed to the protection and guidance of heaven those who do not belong to the visible Body of the Catholic Church... We ask each and every one of them to correspond to the interior movements of grace, and to seek to withdraw from that state in which they cannot be sure of their salvation. For even though by an unconscious desire and longing they have a certain relationship with the Mystical Body of the Redeemer, they still remain deprived of those many heavenly gifts and helps which can only be enjoyed in the Catholic Church.", Mystici Corporis 103), så kan inte t ex protestantiska samfund som sådana sägas vara del av Kristi mystiska kropp som upprätthålls, dvs fortsätter sin verksamhet, i den Katolska Kyrkan.

Användandet av ordet "elements" för att beskriva denna verkan av Guds nåd utanför Kyrkans synliga struktur har skapat den viss förvirring eftersom element i kemisk bemärkelse utgör en del av en helhet som blir mindre om den delen fattas. Men den dåvarande kardinal Ratzinger sade i en intervju att det var tydligt utifrån sammanhanget vad element syftar på. Han klargjorde också i ett dokument som troskongregationen gav ut angående Leonardo Boffs bok "Church: Charism and Power" att "elements" i Lumen Gentium inte kan tolkas som att andra samfund kan utgöra Kristi Kyrka.

Troskongregationen gav ut ett annat dokument i den här frågan år 2007

Jag vet inte om detta är vad den anonyme mannen syftade på, i annat fall får han kommunicera mer specifikt vad han hade i åtanke