Fiat Lux

En katolsk blogg på svenska

lördag, november 17, 2007

Hur står det egentligen till med katekesundervisningen?

USA verkar vara ett land där konstigheter frodas, särskilt när det gäller frågor knutna till religion.
Vi har å ena sidan fundamentalistiska "högerkristna" som ser det som absolut nödvändigt att göra en bokstavlig tolkning av alla Bibelns böcker(förutom Johannesevangeliets sjätte kapitel för protestanter, för det vore ju förödande för deras lära om nattvarden), för att inte tala om den otroligt smaklösa retoriken om att homosexuella bör brinna i helvetet osv.
På den andra sidan har vi dessa "flumliberaler" som använder religionen som ett slags självhjälpsmedel, och därmed något privat som inte bör stöta sig med allmänheten och måste alltså stå i samklang med de politiskt korrekta åsikterna, den som inte gör det stigmatiseras av samhället.

Jag har dock nyligen upptäckt en annan absurditet i möjligheternas land angående religion.
Och detta gäller mer specifikt den katolska tron. Vi har sett många tragiska exempel på "liberala katoliker" som på olika sätt försöker urvattna Kyrkans lära, men här har vi något så bisarrt som en man som beskriver sig som en praktiserande katolik med konservativa åsikter och som inte ser några som helst problem med preventivmedel trots att Kyrkans lära är solklar på denna punkt. Denne man heter Sean Hannity, en politisk kommentator på Fox News som tidigare har kritiserat amerikanska katolska politiker för att ta ståndpunkter som går emot Kyrkans.
Dock har han själv inget emot att göra det i denna fråga, jag bifogar denna filmklipp från YouTube.
För mig är detta tydligt att han är ett resultat av en mycket bristfällig katekesundervisning.
Bakgrunden till debatten i filmklippet är att Hannity i ett radioprogram bad om ursäkt för att han hade råkat äta kött på en fredag under fastetiden, han urskuldade sig för en synd som i själva verket inte var en synd då det inte var avsiktligt. Men att utan några som helst betänkligheter ge sitt fulla stöd till preventivmedel ser han inte några som helst problem med.
Detta fick fader Thomas Euteneuer, ordförande för den katolska pro-life organisationen Human Life, att reagera. Han skrev till Hannity och påpekade för honom hans väldigt ytliga attityd till den katolska tron och bad honom att hellre be om ursäkt för hans stöd till preventivmedel.
Och vad Hannity tyckte om en sådan uppmaning kan man tydligt se i filmklippet.
Hannitys arrogans och dåliga uppförande visar att han inte tyckte om att bli ifrågasatt.
Och fader Thomas påpekade helt korrekt att Hannity inte var i stånd att gå till kommunion, men han ville inte höra på det örat.

Det finns alltså en stor förvirring över vad det innebär att vara katolik, trots stora ansträngningar från Johannes Paulus den Store och Benedikt XVI med katekesen för att bara nämna något för att röja undan denna förvirring så finns det fortfarande mycket att göra.
Vi måste också göra vår del, våga presentera den katolska läran i dess fullhet. Vi måste våga, vi kan inte låta oss skrämmas av att personer som Gert Gelotte kallar oss bakåtsträvare och kvinnoförtryckare, låt oss istället söka tröst i att vi har vår moder Kyrkans ömma beskydd.
För Gert Gelotte kommer att dö, och även vi. Men Kyrkan, hon består för evigt.

fredag, november 02, 2007

Tragedi

Per Ericson, en insiktsfull skribent och en sympatisk person har gått bort vid 42 års ålder.
Jag minns honom inte bara från hans tidningskrönikor och hans blogg Bonum Commune, utan även från ett tillfälle då han höll ett föredrag hos Uppsalas katolska studentförening, då jag fick ett mycket gott intryck av honom.
Mina tankar och förböner går till honom och hans familj.