Fiat Lux

En katolsk blogg på svenska

tisdag, december 18, 2007

Tanti auguri

Det är min sista vecka på Angelicum innan lovet, sedan åker jag tillbaks till Sverige, där det fladdrar omkring en massa rödskägg. Det blir bara två veckor där.
Jag skulle gärna dela med mig av några tips från den helige Thomas av Aquino för hur man hanterar stunder då man är ledsen:

1. Gör något roligt
2. Gråt
3. Sök tröst hos en vän
4. Kontemplera sanningen
5. Ta ett varmt bad och sov sedan av dig ledsamheten

Så insiktfullt och samtidigt så enkelt.
Från oss alla(alltså jag och min skyddsängel) till er alla, en välsignad god jul och ett gott nytt år.
Detta blir det sista inlägget år 2007.

måndag, december 10, 2007

Rolig kommentar från en föreläsning

Jag läser filosofi på Angelicum i Rom, och jag måste säga att det är de mest stimulerande studier jag haft. Kanske tar jag och delar med mig av min kunskap i framtiden när jag får mer tid över att skriva, nu vill jag bara föra vidare en kommentar av en professor på Angelicum.
Han förklarade för oss existensen av det goda, och sade just att allt som existerar är gott och att det onda bara kan vara avsaknad av det goda som borde finnas där.
Jag frågade då om detta betyder att det inte finns någon ren ondska, och han svarade att så är det men tillade:

"But this doesn't mean that we should love the devil or the damned souls in hell, because they're no damn good".

Jag trivs som sagt med mina studier där.

lördag, december 01, 2007

Svar på invändningar

Jag skrev i mitt förra inlägg att jag skulle svara på de invändningar som Charlotte skrev i sin blogg, och då får jag stå vid mitt ord och göra det. Jag har ingen som helst avsikt att ge mig in i diskussionen som pågår i hennes blogg just nu, har helt enkelt inte tid.
Men jag ska försöka svara på alla hennes invändningar:

"* En anledning skulle vara att män är mer förtappade än kvinnor - därför inkarnerades Gud i Jesus - för att frälsa det förtappade manliga väsendet.

Jaha, så plötsligt är Eva inte längre den mest syndiga av de första människorna - utan Adam får själv den största skulden - hör och häpna! När det inte längre hjälper att peka ut kvinnor som de mest usla varelser som befolkat jordens yta vänder man på resonemanget... Ja, hjälp!"

Paulus talar såvitt jag vet om synden som "en mans synd genom vilken döden kom in i världen".
Det har talats såvitt jag vet mer om "Adams synd" än om "Evas synd". Poängen är inte att kvinnor inte skulle vara syndiga, men att de i större utsträckning än män skulle vara medvetna om sin begränsning och svaghet, och just däri ligger deras styrka, "ty när jag är svag då är jag stark" som den helige Paulus uttryckte det. Skulle inte många män hålla med om detta, även sådana som främst har gett Eva skulden?

"* Män skulle också av naturen vara mindre andliga än kvinnor.

Hmmm... Vore det inte bättre om präster i någon mån var förebilder och ledsagare vad gäller andligt liv - och i så fall tycks kvinnor vara mer lämpade enligt detta resonemang. Inte ska väl blinda leda seende i det andliga livet?"

Aposteln Johannes var lärjungen som Jesus älskade och var den ende av apostlarna som var hos honom vid korset, ändå valde Jesus inte Johannes utan Petrus till att vara herden för hans får.

"* Ytterligare en anledning är att män av naturen inte kan ge liv - och därför behöver få kompensera för detta (psykologiskt?) genom att fira eukaristin."

Detta är så oseriöst att det inte ens förtjänar ett svar, ingenstans finns detta varken i Gawronskis artikel eller i mitt inlägg.

"Hmmm.... Kan enbart kvinnor ge liv för egen maskin s.a.s.? Jag trodde att både män och kvinnor var involverade i livgivandet, men jag kan ju ha missat något i de så för prästämbetsdiskussionen viktiga biologilektionerna."

OK, ingen förnekar att det behövs en man och en kvinna för att ett barn ska bli till, i vart fall var det så förut men vi närmar ju oss också alltmer "Du sköna nya värld". Dock är det ju i kvinnan som barnet blir till och från kvinnan barnet kommer ut, det är nog detta som avses med att kvinnan är livgivande, för att inte tala om att det är kvinnan som föder barnet under den första tiden med mjölk från sina egna bröst och att barnet under sina första månader betraktar sig som en del av sin egen mor. Detta gör nog att det är berättigat att tala om kvinnan som livgivande av naturen, men detta är säkert inte så uppmärksammat i vårt samhälle som genom inflytande från feministerna snarare ser moderskap som något föraktligt.

"Med exakt samma argument kan man än mer hävda att enbart kvinnor bör vara präster eftersom de av naturen har allt det som män bara kan härma på ett futtigt sätt genom att försöka komma så nära det går - vilket de alltså tydligen gör genom att vara präster. Väldigt ovanligt resonemang må jag säga."

Här verkar Charlotte inte ha läst noga vad Gawronski har skrivit, poängen med Kristi offer är att han inte handlar av naturen utan genom intention, vilket är helt passande eftersom offret är något som transcenderar naturen. Kristus handlar alltså på ett sätt som är ett exempel för män eftersom de inte är livgivande av naturen som kvinnor just eftersom det är främst män som behöver det exemplet. Och eftersom Kristus handlar just i egenskap av man så måste han handla på det enda sätt som en man kan ge liv just pga att han inte kan handla så av naturen.
Att den mest förfallne då blir den bringar frälsningen blir ett tecken för Guds seger och allmakt över det onda.
Att Kristus då offrar sig i egenskap av man så är det väl ganska självklart att en man bättre reflekterar detta, är det någon som förnekar det?
Den som gör det är fri att utmana mig.

Sedan vill jag påpeka att Charlotte fortfarande inte har gett något svar på varför hon fortfarande kallar sig katolik när hon tydligen förkastar katolsk doktrin, det är sannerligen en motsägelse som förvirrar och vilseleder.