Fiat Lux

En katolsk blogg på svenska

tisdag, juni 21, 2005

Mässorna i Vatikanen blir mer traditionella

På denna sida står det att påven planerar att införa en mer traditionell liturgi i S:t Peterskyrkan, det blir mer gregoriansk musik och en återupplivning av den latinska mässan. De "internationella" mässorna med personer i folkdräkt som bär fram gåvorna i offertoriet, och diverse världsmusik kommer att utgå.
Själv så välkomnar jag påvens strävan eftersom det finns en felaktig uppfattning om att traditionell musik och liturgi försvann efter Andra Vatikankonciliet, men så är inte fallet.

Detta är ett bra tecken, det får en att hoppas att påven kommer att ta itu med alla liturgiska missbruk som finns på många håll, även här i Sverige. Vi har länge nog varit offer för "kreativa" präster som har experimenterat med liturgin och använt oss som labbråttor.
Det är dags att dessa börjar fira mässan på ett värdigt sätt, med stor vördnad och kärlek till vår Herre.