Fiat Lux

En katolsk blogg på svenska

söndag, oktober 07, 2007

Svd om aborter i Nicaragua

Svd har publicerat en artikel om hur kvinnor i Nicaragua har dött som följd av landets abortlag.
Enligt artikeln har organisationen "Human Rights Watch" rapporterat att 82 kvinnor dött i fjol som följd av att de inte fått göra abort.
Nätportalen ACI Prensa berättar dock en annan sida av saken. Där rapporterar de uttalandet av hälsoministern Maritza Cuan som tillbakavisar påståendena. Hon säger att antalet kvinnor vars död var relaterat med graviditeten endast gick upp till 54 och att anledningen till dem var komplikationer som uppstod i samband med hälsoskäl och även våldssituationer, men inget som inte heller uppstår i länder som tillåter abort.

Att Svd beskriver abortlagen som en "välregisserad propagandakampanj från Katolska Kyrkan" visar att de bara kastar sten i glashus. När Nicaraguas abortlag gick igenom var rösterna i kongressen 66 mot 3. Skulle detta ske i Sverige med t ex förslaget till en könsneutral lagstiftning ivrigt påhejade av lobbyorganisationer som RFSL så skulle man bara konstatera att folkets vilja har talat. Men i detta fall så kallas det "propaganda", vilket visar hur duktiga de själva är på det.
Katolska Kyrkan kan mycket riktigt ha påpekat att abort är ett avskyvärt brott, men hon kan inte bestämma åt folk hur de ska rösta, ännu mindre sandinisterna, som inte precis är kända för någon lojalitet mot Kyrkan.
Detta visar bara att i Latinamerika så är abort inte lika accepterat som i Europa eller Nordamerika, och försöken att ändra på det är inget annat än kulturimperialism.
Obs! Artikeln på ACI Prensa är på spanska.

lördag, oktober 06, 2007

Raymond Gawronski om prästvigning för kvinnor

Ah! Det känns skönt att kunna skriva på svenska igen. Är tillbaka hos min egen dator.
Bloggaren Kristina skrev ganska nyligen ett inlägg om kvinnliga präster som fick mig att vilja kolla lite på frågan om varför Kyrkan lär(och alltid har gjort) att endast män kan bli vigda till präster i Katolska Kyrkan. Att det förhåller sig på detta sätt måste varje katolik som vill göra skäl för att kalla sig "katolik" acceptera som en del av Kyrkans tro, frågan är varför är det så?
Kristus valde ju endast män till apostlar trots att det fanns gott om värdiga kvinnor i hans krets(en av dessa var ju vår Fru, Maria, detta har alltid gjort ett stort intryck på mig att den mest värdiga av alla inte blev utvald till denna tjänst), och att han på något sätt skulle känna sig begränsad av den dåvarande kulturens normer är helt enkelt inte trovärdigt med tanke på att ett av hans kännetecken var att bryta kulturella tabun.
Var då valet män till apostlar ett godtyckligt sådant? I Kyrkans tradition så har man ju sett prästen som en "Kristusikon", en kvinna som "avbildar" Kristus blir ingen god symbolik.
Folk har invänt mot detta och sagt att det viktiga är att Kristus kom till jorden som människa, hans kön är inte av någon större betydelse. Kan detta stämma? Jag tror det inte.

Enligt den amerikanske jesuiten Raymond Gawronski så ville Kristus ta sig ner till de lägsta djupen av gudlöshet, och män till skillnad från kvinnor tenderar att vara mindre religiösa, och mer benägna att lita på sin egen förmåga, arrogans och högmod om man så vill.
Kvinnor å andra sidan är mer av naturen mottagliga och livgivande, kvinnor brukar vara mer troende än män. Och från ett sådant perspektiv passar det utmärkt att Kristus uppenbarar sig som en man. Jag citerar Gawronski: So it is man, then, first and foremost, who needs to be shown how to live: And, again, from the Christian point of view, this means to be shown how to die that he may live.

Detta får en oerhörd betydelse för Kristi offers karaktär som tog plats på korset men som alltjämt aktualiseras i mässan, en man är inte livgivande av naturen på samma sätt som en kvinna är det. Såhär uttrycker Gawronski det: The sacrifice at the altar, at the foot of the Cross, is all about blood. A man does not bleed of himself: He must take a knife and cut. A woman bleeds naturally. The sacrifice is a meal: A man has no nourishing breasts to offer, unlike the woman. And the paradox of the peculiar dignity of the male is that at this alter he is able to be by intention that which the woman is by nature: an initiate into the mystery of life-giving, nourishing death. Here it is the supernatural life that he is begetting.

Eftersom "nåden inte förstör naturen" som den skolastiska axiomen lyder så handlar Kristus i egenskap av hans mänskliga natur som är manlig, när han dör på korset för att vi skall få evigt liv. Och då ger han liv genom att frivilligt ge sitt eget, han gör det genom "intention" som Gawronski uttrycker det eftersom det är på detta sätt mannen ger liv, detta är mer karaktäristiskt för män än för kvinnor som är mer livgivande av naturen. Därmed inte sagt att kvinnor inte handlar på detta sätt medvetet, men de blir ju hjälpta av sin natur vilket män inte blir på samma sätt.
Detta är vad prästen uttrycker och vad som händer när vi firar mässan.
Och då kan man svara dem som kommer med invändningen att om vi ska vara bundna till Kristi val av apostlar så skall alla präster även vara judar.
För vad prästen ska symbolisera är just den typ av livgivande och självuppoffring som Kristus gör i egenskap av en man. Skulle man viga kvinnor till präster så skulle man döda denna symbolikens djup och frälsningens kosmiska karaktär skulle fördunklas.

Citaten är hämtade från en artikel från EWTN som är genialisk, den kan läsas här.
Ett måste för alla som är intresserade av denna fråga.

P.S. Trist väder i Rom idag, men jag bryr mig inte, universitetet börjar på måndag, det känns spännande.